ADEMM Amunt

Idioma:

 

Qui som?

foto grupo

Associació Pro Salut Mental de Catalunya som una associació sense ànim de lucre, formada fa més de 22 anys, i gestionada pel propi col·lectiu de persones afectades per problemes de salut mental. Des d'ADEMM  treballem per defensar els drets i deures de les persones amb trastorn mental, per fomentar la relació i la integració social i per a la promoció de la salut mental com a mitjà per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Durant aquests anys d’experiència en primera persona de la salut mental, sent usuaris i usuàries dels serveis i a la vegada oferint un  suport a les pròpies persones usuàries, l’associació i els seus membres, tenen una perspectiva molt clara: l’opinió dels usuaris/es és bàsica per la millora i bon funcionament dels  serveis  i recursos, tant socials com sanitaris, de l’àmbit de la salut mental.

A qui va dirigida?

Les nostres accions van dirigides a les persones que tenen o han tingut alguna problemàtica de salut mental i al conjunt de la societat per conscienciar sobre la necessitat de millorar la visió que es té sobre la salut mental, defensar els nostres drets, lluitar contra l’estigma i l’autoestigma i apostar per l’empoderament del col·lectiu.

Amb la col·laboració de:

Asociació Pro Salut Mental Catalunya - ADEMM